fredag 3 mars 2023

Farstukvist: Fönster

Under vintern har jag börjat renovera de fönster som skall sitta på sidorna av den nya utbyggnaden.

Fönstren kommer från stora huset där vi bytt alla fönster mot sjösidan under de senaste åren. Förutom att slipa, olja och måla fönstren får dom nytt kitt och helt nya spröjs.

Det blir fyra stående enkelfönster på varje sida och sedan två liggande fönster längst upp. De liggande fönstren kommer kräva lite mer arbete eftersom jag måste bygga om befintliga fönster för att få till rätt storlek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar