lördag 9 maj 2015

Avlopp och dränering

Den snälla vintern har tillåtit grävning för avlopp och dränering i obegränsad utsträckning. Gräsmattans dränering (gamla tegelrör) hade slutat fungera helt och hållet. Nu blir det dräneringsslang som ansluts till vårt nya sandfång.


Sedan var det dags att dra om hela avloppet för att separera dagvatten från avloppsvatten.