tisdag 11 augusti 2015

Källardräneringen klar

Så var dräneringen av källaren helt klar. Efter att ha grävt bort all jord var det inte helt lätt att separera rör för avlopp och dagvatten eftersom det är begränsat med utrymme.

Hålkäl uppbyggt och nedre delen av grunden målad med flytmembran.

Det löper ett dräneringsrör längst med grunden och sedan är det 10 cm Optidrain. Innan listen skruvades fast monterades även Optiweb duk och glidskydd.

Blev en liten grusentré till källaren istället för att ha gräs hela vägen


Här ser man rensröret till dräneringen.

För att avlasta dräneringen runt huset grävde vi ner ytterligare ett dräneringsrör en bit ut på gräsmattan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar